יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

unfashion fashion


Unfashion, Tibor & Maria Kalmanתהליך היצירה שלי מתחיל בשוטטות, פיזית ורעיונית - כיתות רגליים במרחב, התבוננות מתוך אי-ידיעה, ליקוט מכל הבא ליד,מחקר ולמידה כאילו איני יודעת דבר. כמו הייתי אנתרופולוגית במסע ביבשת לא ידועה, חקלאית שמעבדת לראשונה את האדמה או ארכיאולוגית המחפשת קצה חוט לסיפור שהיה.

טיבור קלמן, מעצב אגדי, הוציא בשנת 2000 ביחד עם אשתו, מריה קלמן, את הספר UNFASHION שיוצר מבט רחב ולא שגרתי על חיי בני האדם במקומות שונים בעולם, על מציאויות שונות ועל אופנה. כל זאת כפי שנראו בעיניו היצירתיות של טיבור קלמן. זהו מסע מרתק, חוצה גבולות, מלמד שמלווה אותי בכל תחילת יצירה. גורם לי להתחיל לחשוב מבראשית, לשים לב לפרטים הקטנים, לפשטות, לחוכמת הרחוב. בעיקר מראה לי כיצד אותם אנשים מצולמים מייצגים את עצמם בלבד, חופשיים, אמיתיים - האין זו סיבה ראויה לחיות?


My creative process begins to wander, both physically and ideologically - in the legs classes, observation of non-knowledge, gathering whatever came to hand, research  learning as I do not know anything. As an anthropological journey was an unknown continent, worked on the first farm the land or archaeological search of clues to the story was.Tibor Kalman, a legendary designer, issued in 2000 together with his wife, Maria Kalman, the book UNFASHION that creates  a wide and unusual view of human life around the world, the different realities and fashion. All this as he seemed creativity of Tibor Kalman. This is a fascinating journey, crossing borders, indicates that I have in the beginning ofcreation. Makes me start thinking all over again, pay attention to detail, simplicity ,wisdom of the street. Mainly shows me how the people photographed represent only themselves, free, real - it is no good reason to live?


Unfashion, Tibor & Maria Kalman


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה